กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบ หรือส่งอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์ เพื่อติดต่อ สอบถามหรือสมัครเรียนได้ครับ

แบบฟอร์มติวเข้มสอบตรงนิติศาสตร์
 

เมื่อได้ข้อมูลของท่านแล้ว แล้วจะรีบติดต่อกลับให้เร็วที่สุด


*** หากมีกรณีเร่งด่วนให้โทรติดต่อทางสถาบันเป็นกรณีพิเศษครับ 087-108-0866 ครับ ***